Gyógy- és fűszernövények

Jogelőd intézményünk (Károly Róbert Főiskola) aktív oktatási tevékenységet folytatott az egykori gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó felsőfokú szakképzési szakon. Az országosan megszüntetett képzés pótlására a gyöngyösi campus 2017-től kezdődően kidolgozta a Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak képzési és kimeneti követelményeit az ágazat szereplőinek bevonásával.

A felsőoktatási szakképzés célja
A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni. Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői tevékenységre.


I. évfolyamos hallgatóink terepgyakorlaton

A felsőoktatási szakképzés oklevélben szereplő megjelölése
- szakképzettség: felsőfokú gyógynövény technológus
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Medicinal Plant Technologist

A képzési idő félévekben: 4 félév (3 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne: Gyöngyös (nappali, levelező)
A képzés az egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán történik, amely gyönyörű környezetben, a Mátra kapujában található. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el.


A gyöngyösi Károly Róbert Campus

Választható finanszírozási forma: 
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)

Az önköltség mértéke 2021-ben: 200.000,- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Mit fogsz tanulni? 
A képzési program modulokra tagolódik. A közös kompetencia modulon belül munkaerő-piaci ismereteket, idegen nyelvet, szakmai információfeldolgozási ismereteket és kommunikációs ismereteket tanulhatsz. Az agrárképzési terület szerinti közös modul tantárgyai az alapvető, ill. legfontosabb természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, jogi alapismereteket ölelik fel. A képzés döntő részét a szakképzési modul teszi ki, ahol elsajátíthatod a gyógynövényágazathoz kapcsolódó általános és technológiai ismereteket (gyógynövény- és drogismeret, gyógy- és fűszernövények termesztése, vadon termő gyógynövények gyűjtése, gyógy- és fűszernövények feldolgozása, minősítése, fitoterápia), továbbá a gazdálkodást megalapozó és segítő vállalkozási, marketing, üzemszervezési és projektkészítési ismereteket. A képzésben fontosnak tartjuk a mezőgazdasági ill. kertészeti termesztés és termékelőállítás diverzifikációját elősegítendő ismeretek (növénytermesztés, kertészet, ökológiai termesztés és termékelőállítás, élelmiszertechnológia és -biztonság) oktatását.

A képzési időn belül kiemelt szerepet kap a gyakorlati ismeretek, készségek megszerzése, ezért a gazdasági gyakorlat I-II-III., a nyári gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlat szintén szerves részét képezik a szak képzési programjának. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama a 4. félévben teljes idejű (nappali) képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős (levelező) képzésben a szakmai gyakorlat hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra. A nyári gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése történhet az ágazat területén tevékenykedő bármely cégnél, vállalkozásnál, egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél. Emellett egyetemünk az alábbi szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatával rendelkezik:

  • Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász
  • "Halasági-Csibi" Egyesület Orotva, Hargita megye, Románia
  • Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma
  • Palánta-Plus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok
  • Pharmaherb Gyógynövény és Gyógytermék Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
  • Sudár Birtok Győrújfalu
  • Szabó György egyéni vállalkozó, Bükkszentkereszt
  • Székely Herbárium Egyesület Kisgalambfalva, Hargita megye, Románia
  • Transylvanian Teas & Spices Srl-D, Szentábrahám, Hargita megye, Románia
  • Zöldpont '98 Kertészeti Termelő és Kereskedelmi Kft., Albertirsa

Mit csinálhatsz a végzettséggel?
Elsősorban családi gazdaságokban, egyéni és társas vállalkozásokban kamatoztathatod a tudásod, vagy a kapcsolódó kis- és középüzemekben irányítói és vezetői munkakörben vállalhatsz munkát. A képzésben elsajátított ismeretek hatékonyan segíthetik a természetgyógyászat, turizmus, gyógytermékeket gyártó vállalkozások, egészségmegőrző wellness szolgáltatás területén dolgozók munkáját. 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
   3623 Gyógynövény-felvásárló
   5111 Gyógynövénykereskedő
   6111 Szántóföldinövény-termesztő
   6112 Bionövény-termesztő
   6113 Zöldségtermesztő
   6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő 
   6116 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
   6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású
   9331 Gyógynövénygyűjtő

Konzultációs rend levelező tagozaton: 
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként általában 8 alkalommal pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor.

Amit még a szakról tudni érdemes 
A jelentkezés feltétele érettségi bizonyítvány, felvételi vizsgát nem kell tenni. A szakra történő jelentkezésnek nem feltétele az emelt szintű érettségi vizsga. A felsőoktatási felvételi eljárás előírásai szerinti pontszámításra lehetőség van a középiskolai megfelelő év végi ill. érettségi eredményekből. Pontszámítás történhet továbbá bármely tudományterületen szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevél minősítése alapján is. Mindkét esetben az esetleges többletpontok jóváírásával.

Ha a későbbiekben tanulmányaid folytatását tervezed, lehetőséged van a felsőoktatási szakképzésben teljesített tárgyaid egy részének az alapképzésben - kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) - történő beszámítására. A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén legalább 30 kreditet kell beszámítani, de ez a Kertészmérnöki (BSc) alapképzési szakon akár a teljesített kreditek 75%-a, azaz 90 kredit is lehet.

Kapcsolódó öntevékeny körünk: 
Gyógynövény Klub

Kollégiumi elhelyezés:
Kollégiumi elhelyezést minden nappali tagozatos munkarendre felvételt nyert hallgató részére tudunk biztosítani. Levelező tagozatos hallgatóink kedvezményes hallgatói térítéssel igényelhetnek szálláslehetőséget.

Bemutatkozik a Gyógy- és fűszernövények szak: >> cikkünk <<

A szakról és a felvételi eljárásról további tájékoztatás kérhető:
Lakatos Márk mesteroktató, szakfelelős
E-mail: Lakatos.Mark(kukac)uni-mate.hu Tel: 70/772-2222