Megvédett értekezések

KOVÁCS CSABA JÓZSEF - Vásárlói döntések az online és offline térben

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

GRÓSZ JÁNOS - Hazai állóvizek vízminőségi paramétereinek vizsgálata terepi és távérzékelési eszközökkel

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

BOTH ESZTER BORBÁLA - Comprehensive selenium speciation of a selenium accumulator plant, Cardamine violifolia

Meghívó Doktori értekezésTézisekAngol nyelvű tézisek

HOMOLYA EMESE - A levegőminőség várható alakulásának vizsgálata újgenerációs diszperziós modellek alkalmazásával

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

GAÁL ESZTER - TARACKBÚZAFAJOK KROMOSZÓMÁINAK JELLEMZÉSE MOLEKULÁRIS CITOGENETIKAI TECNIKÁK ÉS MOLEKULÁRIS MARKEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

TAKÁCS PÉTER - A VILLAMOS SZEREPE BUDAPESTEN REGIONÁLIS SZEMLÉLETBEN

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

CSAPAI ERZSÉBET GYOPÁR - A VEZETŐ SZEREPE A SZERVEZETI EREDMÉNYESSÉGBEN – ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÉS VEZETŐI MUNKAMÓDSZEREK

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

VALENTINYI  ZOLTÁN - A LÁTHATATLAN ELLÁTÁSI LÁNC KONCEPCIÓ TUDOMÁNYOS ELEMZÉSE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A VEZETŐ SZOLGÁLTATÓK ÉS PARTNEREIK KAPCSOLATRENDSZERÉBEN

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

KOSZTIK JUDIT - Egzotikus állatokból izolált tejsavbaktériumok azonosítása és jellemzése biotechnológiai hasznosíthatóság szempontjából

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

ÁLDORFAI GYÖRGY - Magyarország térbeli teljesítményértékelése

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

BOLDIZSÁR BETTINA ARIKA - A HUMÁNERŐFORRÁS MOTIVÁCIÓS STRATÉGIÁI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ VÁLLALKOZÁSOK VEZETŐI OLDALÁRÓL

Meghívó Doktori értekezésTézisekAngol nyelvű tézisek

SULAIMAWI TAREQ IRHAYYIM SAAD - Assessing Nutrient Removal Efficiency in an Integrated Recirculating Aquaculture System and its Applicability at Different Conditions in Fish Culture

Meghívó Doktori értekezés Angol nyelvű tézisek

KOVÁCS CSABA JÓZSEF - Vásárlói döntések az online és offline térben

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

BANA ÁGNES NÓRA - A GÍMSZARVAS KROMOSZÓMÁK DNS SZEKVENCIÁJA, A CERELA1.0 GÍMSZARVAS GENOM ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Meghívó Doktori értekezésTézisekAngol nyelvű tézisek

ÓNODY ÉVA - HAGYOMÁNYOS (CAG) ÉS A POT IN POT (PIP) RENDSZERBEN NEVELT KONTÉNERES FÁS SZÁRÚ DÍSZNÖVÉNYEK NÖVEKEDÉSE ÉS NÉHÁNY ÉLETTANI JELLEMZŐJÜK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

MOHANNAD ABU DAQAR - THE READINESS OF THE PALESTINIAN BANKING INDUSTRY TO FINTECH ERA: MEASURING THE FINTECH ECOSYSTEM IN PALESTINE

Meghívó Doktori értekezésAngol nyelvű tézisek

ALEXANDER TITOV - ACCEPTANCE AND POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY SOURCES BASED ON BIOMASS IN RURAL AREAS OF HUNGARY

Meghívó Doktori értekezésAngol nyelvű tézisek

DR. GIBER VALÉRIA OLGA - VÁLTOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS KÍNA ENERGIASTRATÉGIÁJÁBAN, ENERGIAGAZDÁLKODÁSÁBAN ÉS ENERGIAPOLITIKÁJÁBAN 2007 – 2017 KÖZÖTT

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

PÁZMÁNDI MELINDA - SAVÓ PERMEÁTUM ENZIMES ÉS MIKROBIOLÓGIAI KONVERZIÓJA HOZZÁADOTT ÉRTÉKET KÉPVISELŐ TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

BELKANIA DAVIT - THE ROLE OF EXPORTS IN ECONOMIC GROWTH OF GEORGIA

Meghívó Doktori értekezésAngol nyelvű tézisek

MARIO MALOUIN - THE IMPORTANCE OF LEARNING IN THE AGE OF ARTIFICAL INTELLIGENCE: THE EVOLUTION OF THE ROLE OF THE AUDITOR

Meghívó Doktori értekezésAngol nyelvű tézisek

TRUONG HOANG DUY - DEVELOPMENT OF HYDROGEL BIO-ANODE WITH IMMOBILIZED CELLS FOR IMPROVEMENT OF PERFORMANCE OF MICROBIAL FUEL CELLS

Meghívó Doktori értekezésAngol nyelvű tézisek

ALMÁDI BERNADETT - A MAGYARORSZÁGI GOMBAVERTIKUM TERMELŐI ÉS FOGYASZTÓI SAJÁTOSSÁGAI

Meghívó Doktori értekezésTézisekAngol nyelvű tézisek

FISNIK SHAQIRI - ECONOMIC EFFICIENCY OF WATER USE IN KOSOVO WITH INTERNATIONAL COMPARISON

Meghívó Doktori értekezésAngol nyelvű tézisek

BUDA GABRIELLA - A FOGYASZTÓI ATTITŰDÖK ÉS A MEGOSZTÁSALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSOLATA

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

FARKAS CSABA - BIOLÓGIAI ANYAGOK SÉRÜLÉSVIZSGÁLATA

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

BECHTOLD ÁGNES JUDIT - NYARALÓHELYEK PEST KÖRNYÉKÉN A KIEGYEZÉSTŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG

Meghívó Doktori értekezésTézisekAngol nyelvű tézisek

TÓTH JÁNOS - Termikus napenergia-hasznosító rendszerek modellalapú szabályozása

Meghívó Doktori értekezésTézisekAngol nyelvű tézisek

AMBRÓZY ZSUZSANNA - FOTOSZELEKTÍV ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÉT ELTÉRŐ PAPRIKA FAJTA TERMÉSMENNYISÉGÉRE ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREIRE

MeghívóDoktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

BÁCSKAI ISTVÁN - PIROLÍZISGENERÁTOR HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

GIZEM ERBOZ - The impact of industry 4.0 on supply chain integration and performance: an empirical investigation in an emerging market

Meghívó Doktori értekezésAngol nyelvű tézisek

DEÁK KONRÁD JÁNOS - AZ IPARI PARADICSOM TERMÉSKÉPZÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RONCSOLÁSMENTES (nIR) BELTARTALMAI VIZSGÁLATOKRA

Meghívó Doktori értekezésTézisekAngol nyelvű tézisek

BENCE-KISS KRISZTINA - STRATEGY SET BY FAITH - ANALYZING THE MARKETING CONCEPTS OF COMMUNITIES DEVOTED TO KRISHNA CONSCIOUSNESS IN EUROPE

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek

HUSSEIN KHABAT NOORI - THE USE OF BIOACTIVE COMPOUNDS AND HIGH HYDROSTATIC PRESSURE IN CHICKEN MEAT PRESERVATION

Meghívó Doktori értekezésAngol nyelvű tézisek

MÉSZÁROS TÜNDE - RITKA ÉS VÉDETT NÖVÉNYFAJOK (PULSATILLA GRANDIS WENDER ÉS ADONIS VERNALIS L.) AUTÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA

Meghívó Doktori értekezésTézisek Angol nyelvű tézisek