Általános információk

A gyöngyösi Károly Róbert Campus 2020/21. tanév tavaszi félév záróvizsgáival kapcsolatos információk az alábbiak:
 
A szakdolgozatokat, diplomamunkákat, portfóliókat a 2020/21. tanév tavaszi félévi záróvizsgák kapcsán csak a Neptunba kell feltölteni, kinyomtatva, beköttetve nem kell beadni!
 
SZABÁLYOZÁSOK, ELŐÍRÁSOK
 
A szakdolgozat/diplomamunka/portfólió elkészítésével kapcsolatos szabályzatokat, előírásokat az alábbi elérhetőségen találják:
 
A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat /IV. rész/ A képzés befejezésére vonatkozó rendelkezések
 
Témakörök: https://gyongyos.uni-mate.hu/hu/hallgatok/tanulmanyi-osztaly/zarovizsgazoknak/temakorok

 
Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió készítési szabályzat: Szabályzat
 
Portfólió: https://gyongyos.uni-mate.hu/hu/hallgatok/tanulmanyi-osztaly/portfolio
 
A Károly Róbert Campuson felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgázó hallgatókra vonakozó záróvizsgarend: Záróvizsgarend
 
 
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK AZ EGYES KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓAN
 
ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS:
 
Záróvizsga időszak: 2021. május 31. - június 18.
 
Záróvizsgára való jelentkezés határideje: 2021. április 26. éjfél
Jelentkezési lehetőség: Neptun/Ügyintézés/Záróvizsga
Késedelmes jelentkezés esetén forduljon a tanulmányi ügyintézőjéhez.
 
Záróvizsga beosztás: A Károly Róbert Campus záróvizsga napjai: 2021. június 8-10. A záróvizsga hallgatói beosztása (hallgatói neptun kód alapján feltüntetve)az alábbi elérhetőségen megtalálható: Bizottsági beosztások
 
Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió Neptunba való feltöltési időszak: 2021. április 7.-május 3. 23:59:00
Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió Neptunba való késedelmes feltöltési határideje: 2021. május 10. 12.00 óra
A késedelmes feltöltéssel együtt fizetendő díj 10.000 Ft.
A feltöltés menetéről az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: Szakdolgozat/diplomamunka/portfólió feltöltési útmutató
 
Szakdolgozat/portfólió/diplomunka titkosítás: A titkosítási kérelem formanyomtatvány az alábbi elérhetőségen megtalálható: https://gyongyos.uni-mate.hu/hu/hallgatok/tanulmanyi-osztaly/zarovizsgazoknak/nyomtatvanyokA hallgató és a szakfelelős/szakkoordinátor által aláírt dokumentumot a szakdolgozat utolsó oldalaként bele kell tenni a dolgozatba.
 
Vizsgaidőszak: 2021. május 3. - május 29.
 
Vizsgákra való jelentkezési indulása: 2021. április 26-tól
 
Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzési határidő: 2021. május 29.
 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
 
A 2020/21. tanév tavaszi félévéhez kapcsolódó záróvizsgák kapcsán a szakdolgozatokat, diplomamunkát, portfóliókat nem kell bekötve leadni, csupán a Neptun TR-ben elektronikusan benyújtani a megadott határidőig!
 
Záróvizsgára való bocsátás feltétele:
- végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
- a dolgozat határidőre való benyújtása és annak a TVSZ 96. § -ában leírtak, valamint a Károly Róbert Campus záróvizsgarendjében meghatározottak szerinti bírálata, legalább elégséges érdemjeggyel,
- a hallgató költségtérítési/önköltségi, kártérítési, illetve egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait – ideértve a könyvtári kölcsönzött tárgyakat is – leadta.
 
A záróvizsgák lebonyolítása: A pandémiára való tekintettel a záróvizsgák lebonyolításával kapcsolatosan későbbi időpontban adunk tájékoztatást!
 
A diplomaátadó ünnepség várható időpontja a vírushelyzet függvényében: 2021. június 17.- július 16. között (a pandémia függvényében vezetői döntés szerinti időpontban)
 
FONTOS!
 
Minden záróvizsgázó hallgatót megkérünk, hogy a Neptunban a személyes adatait nézze át, amennyiben szükséges - változás van benne – aktualizálja.
 
A 2020/21. tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatókra már nem vonatkozik a 101/2020. (IV.10.) kormányrendelet 6. §-a szerinti nyelvvizsgakötelezettség teljesítése nélküli oklevélkiadás, így amely szakon az oklevélkiadás feltétele a nyelvvizsga a végzett hallgató oklevelét csak ennek megléte esetén kaphatja meg.
Amennyiben Ön az adott szaknyelvi követelményét teljesítette, kérjük, hogy nyelvvizsgabizonyítványának scannelt példányát az illetékes tanulmányi ügyintézőnek e-mailben küldje el.